navigation arrows
 FR: gésier (volailles)

 DE: Muskelmagen (Geflügel)

 EN: gizzard (poultry)

 DA: kråse (fjerkræ)

 NL: spiermaag (gevogelte bijv. gans of eend)

 ES: molleja (aves de corral)

 SE: muskelmage (fågel)
    - ankmage

In www.foodlexicon.net:
Custom Search